Prijava: inženirka ali podjetje

Razpis je do 1. oktobra 2023 odprt za prijave inženirk, ki so s svojim delom in osebnostjo lahko zgled in navdih mladim ter prispevajo k navduševanju za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Prijavo, ki poteka preko prijavnega obrazca, lahko odda sama inženirka ali organizacija, v kateri je zaposlena (s strinjanjem kandidatke).

Izbor 10 nominirank

Izmed prijavljenih kandidatk IRT revija in Mediade izbereta 10 nominirank za Inženirko leta, za katere ocenita, da bodo lahko najbolj prispevale k navduševanju mladih za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznice, temveč odlika ali potencial, da je s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.

Priznanje Inženirka leta

Izmed 10 nominirank vsako leto ena prejme priznanje Inženirka leta. Na odločitev, katera izmed nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim s svojimi glasovi enakovredno (25 %) vplivajo štiri skupine ali déležniki izbora:

  • Vse nominiranke za priznanje Inženirka leta
  • Predstavniki medijev
  • Dijakinje in učitelji iz konzorcija gimnazij in šolskih centrov Inženirke in inženirji bomo! 
  • Predstavniki organizatorja in partnerjev

Priznanje Inženirka leta je podeljeno na slavnostni prireditvi v januarju 2024. 

Vloga nominirank

Z uvrstitvijo nominiranke prevzamejo vlogo ambasadork, ki vplivajo, da bo v družbi raslo število inženirk. Aktivnosti ambasadork potekajo s podporo projekta Inženirke in inženirji bomo! ter vključenih partnerjev in medijev.