Aida Kamišalić Latifić gostovala na konferenci Evropske komisije

23 nov 2020

12. in 13. novembra je potekala konferenca Evropske komisije: Artificial Intelligence and Gender Biases in Recruitment and Selection Processes. Strokovnjaki namreč odkrivajo, da algoritmi umetne inteligence ´kadrujejo´ s predsodki. Slovenija je bila povabljena, da sodeluje v evropski ekspertni skupini s ciljem izboljšati avtomatizirane procese, v ekipi je bila tudi Inženirka leta 2019 doc. dr. Aida Kamišalić Latifić.

Strokovnjaki iz 18 držav so izmenjali izkušnje, delili prakse in programe posameznih držav članic. Nekaj ključnih ugotovitev s srečanja predvideva rešitve v družbenem kontekstu problematike kot tudi s tehnološkega vidika. V prvem dvig družbene zavesti in vključitev primernega izobraževanja na temo enakosti spolov na vseh nivojih, začenši z ozaveščanjem že v osnovnih šolah. Za naslavljanje tehnološkega vidika pa je nujno sodelovanje in razumevanje različnih deležnikov od oblikovalcev politik in pravnikov do strokovnjakov za algoritme umetne inteligence.

AI

Izbiro učnih podatkov opravljajo ljudje, ki smo pristranski

Kakovost ponujenih rešitev, ki temeljijo na algoritmih umetne inteligence, je predvsem odvisna od ustreznosti učnih podatkov, njihove količine in kakovosti ter od opredeljenega postopka učenja. To pomeni, da bodo pristranski vhodni podatki povzročili pristranski rezultat, ki bo potenciral in poglabljal obstoječe pristranskosti. Izbiro učnih podatkov, namen in cilje algoritmov ter ovrednotenje rezultatov opravljajo ljudje, ki so tudi lahko pristranski.

Pomembno je vključiti razlago v proces izgradnje napovednih modelov ter omogočiti možnost kontrole in revizije celotnega postopka gradnje rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci, so zaključili na srečanja, ki je potekalo preko spleta. Udeležili sta se ga tudi doc. dr. Aida Kamišalić Latifić, Inženirka leta 2019 in Helena Valas, vodja Sektorja za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.