Slovenske inženirke del uspešnega projekta FeSTEM

29 jun 2022

2. junija se je z dogodkom »Razbijanje steklenega stropa« (Breaking the glass ceiling) zaključil izjemen projekt v okviru »Opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki v visokem izobraževanju (FeSTEM)« na Ciprski tehnološki univerzi v Limassolu in v okviru katerega sta sodelovali tudi dr. Aida Kamišalić Latifić, Inženirka leta 2019 in Jasna Hengović, Inženirka leta 2020.

Glavni cilj projekta FeSTEM je spodbujanje inovativne pedagoške metode, ki študentom visokega šolstva omogoča uporabo tradicionalnih in računalniško bogatih orodij za ustvarjanje deljivih eksponatov, ki lahko služijo kot vodilni modeli za spodbujanje žensk, da ostanejo aktivne na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM). Projektu je uspelo implementirati inovativen pristop poučevanja in učenja, ki je študente postavil v središče učnega procesa in jih senzibiliziral za izzive, ki so občutljivi na spol. Rezultati projekta so na voljo tukaj: https://festemproject.eu/resources/

Za nadaljnje informacije o naslednjih korakih projekta lahko sledite: