Kako privabiti ženske na delovna mesta, ki jih zgodovinsko izključujejo?

20 nov 2023

Letalstvo je priznano kot inovativna industrija, usmerjena v prihodnost. Je ključni dejavnik svetovne gospodarske rasti in družbenega razvoja. Še vedno pa ni sprostilo svojega polnega potenciala, z bolj uravnoteženo zastopanostjo ženske delovne sile.

Globalno ženski kader ni dovolj zastopan, sploh na tehničnih in izvršilnih pozicijah. V Evropi je letalski sektor najbolj uravnotežen na tem področju, saj je tukaj zaposlenih 41% žensk. Kljub temu je potrebno še veliko dela za spodbujanje uravnotežene zastopanosti.

ICAO konferenca Global Aviation Gender Summit

Od 5. do 7. julija 2023 je potekala ICAO konferenca Global Aviation Gender Summit v Madridu. Konferenca se je osredotočila na izzive, ovire ter aktivnosti, usmerjene v odpravo neenakosti, s poudarkom na vlogi žensk v letalski industriji. Na konferenci je sodelovala tudi Marja Kunst, letalska nadzornica iz Agencije za civilno letalstvo.

Kako pritegnemo mlade ženske in dekleta v letalsko industrijo?

Kunst je poudarila: »Soglasje, zaveza in konsistentnost sestavljajo pot h konkretnim spremembam. Definirati moramo kako ženske v industriji obdržati in jim zagotoviti zaščito, da bodo lahko opravljale svoje delo. Predvsem jim moramo priskrbeti večjo zastopanost.«

V vseh sektorjih, panogah in družbah imajo ženske potencial, da ključno prispevajo k procesom odločanja. Za vidne spremembe moramo izenačiti konkurenčne pogoje preko STEM področij (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika). Na konferenci je bilo poudarjeno, da je potrebno raziskati strategije preoblikovanja delovne kulture z usmerjenimi politikami glede spola, kot so prilagodljive delovne ure, spodbujanje ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter izvajanje vključujoče kadrovske politike.

Kunst je predlagala korake za izboljšave: »Vzpostaviti je potrebno mehanizem zbiranja podatkov in znotraj same letalske industrije implementirati več dejavnosti, ki bi spodbujale krepitev ženske vloge. Za to so potrebne skupine, sestavljene iz strokovnjakov, ki bi aktivno krepile to področje. Za izvajanje tovrstnih institucionalnih ureditev, bi bila potrebna zadostna dodelitev človeških in finančnih virov. To bi zahtevalo spremembe v ureditvi znotraj držav, regionalnih in letalskih organizacijah.«

Letalska industrija je perspektivna industrija

Letalski svet stremi k izboljšanju raznolikosti. Globalna pobuda za vzpostavitev ravnovesja med spoloma v industriji, ITA25 do 25, ima pod svojim okriljem že 191 podpisnikov. Zavezali so se, da bodo do leta 2025 dosegli 25% zastopanost ženskega kadra.

Leta 2022 je bilo preko 1000 pilotk. Ženske so predstavljale 42% zaposlenih v letalskih družbah podpisnicah iniciative. Prav tako so ženske prevzele 28% višjih vodstvenih vlog.

Gradnja mostov med izobraževanjem in zaposlitvijo, izpostavljanje deklet vzornikom ter uveljavljanje enakosti v zakonodaji so ključni koraki.

Z letalsko industrijo se odpirajo nove priložnosti, vendar je potrebno nenehno delo in zaveza za dosego resnične enakosti med spoloma.