Blaženka Pospiš Perpar

Z aktivnostjo so dosegljivi vsi cilji

Blaženka Pospiš Perpar je direktorica tehnike in trženja energetskih rešitev v javnem in komunalnem sektorju v energetskem podjetju Petrol. Po izobrazbi je diplomirana inženirka strojništva, svoje znanje pa je nadgradila z magistrskim študijem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Pri svojem delu je odgovorna za usklajenost izvajanja procesov prodaje, tehničnih rešitev, gradnje in upravljanja. Aktivno je sodelovala tudi pri projektu energetskega pogodbeništva v Sloveniji, ki je prispeval k uveljavljanju dobrih inženirskih praks: »Uspešnost pristopa k izboljšanju energetske učinkovitosti dokazuje naraščanje števila tovrstnih projektov, ki jih izvajamo.«

Blaženka verjame, da se na vsakem, tudi še tako izrazito 'moškem področju', z aktivnim delovanjem da doseči, kar si zastaviš, dekleta pa nagovarja s svojim zgledom: »Nenehno izobraževanje in usposabljanje ter želja po osebnem doprinosu so mi omogočili napredovanje na različnih področjih, bodisi na tehničnem ali poslovnem, tako v malem kot velikem podjetju. Ženske nismo slabše, za enakost pa se moramo bolj potruditi.«


Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Blazenka_Pospis_Perpar (1)