Katja Smolič

Inženirka s košarkarskega igrišča

Katja Smolič je skrbnica tehnične dokumentacije v podjetju Iskra Pio. V svojem magistrskem delu je obli­kovala predlogo za navodila za uporabo proizvodov. Ta je zasnovana univerzalno, za vse vrste proizvodov – od enostavnih do kompleksnih. Cilj predloge je prihraniti čas in povečati kakovost navodil za uporabo, k čemur bi morala stremeti vsa podjetja. Je usmerjena v optimiza­cijo in stalno inoviranje; kot sama pravi: največ idej dobi takrat, ko jo nekaj jezi.

Katja je svoje atribute in kompetence spoznala pri obštudijskih dejavnostih. V prostem času se še vedno ukvarja tudi s košarko. »Ko sprejmeš samega sebe, takšnega kot si, in se nehaš primerjati z drugimi, resnično zaživiš,« pravi. Zato dekletom sporoča, naj se med šolanjem ne zadovoljijo le s šolskimi dejavnostmi, ampak naj iščejo dodatne aktivnosti prek katerih bodo spoznale, kaj jih zanima. Tudi ona je tako prišla do svoje odločitve za študij.

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Katja_Smolič_4.JPG