Špela Jug

Meje si narišemo sami

Procesna tehnologinja na enoti Trdni izdelki v podjetju Lek

Špela Jug je študij zaključila z izdelavo magistrske naloge, ki je obravnavala v današnjem času zelo aktualno tematiko – pripravo ter spremljanje učinkovitosti mRNA-cepiv proti nalezljivim boleznim. Zaposlena je kot procesni tehnolog v farmacevtskem podjetju Lek, kjer je z izboljšavo in optimizacijo procesa tabletiranja hitro pridobila zaupanje in spoštovanje kolegov. Motivirajo jo novi in predvsem zahtevni izzivi, ki jo skozi delo pripeljejo do novih znanj.

»Menim, da sem najboljši vzor dekletom takrat, ko dokazujem, da sem lahko v vsakem opravilu oziroma nalogi enakovredna moškim. Že tekom svoje vzgoje sem videla, da delitev na ženska in moška opravila ne obstaja. Meje obstajajo le tam, kjer jih narišemo sami.«

Špela_Jug (3).jpg