Simona Kek

Delo v računalništvu je zanimivo in ustvarjalno, ne glede na spol

Simona Kek je diplomirana inženirka računalništva in informatike, svojo izobrazbo je pridobila na Univerzi v Ljubljani. Trenutno deluje kot podatkovna znanstvenica v podjetju Outbrain, kjer se ukvarja z analizo velikih količin podatkov, grajenjem napovednih modelov in optimizacijo procesov na njihovem produktu. Pri delu s podatki je pomembno biti seznanjen s kontekstom, kvaliteto in količino. Potem se lahko nadaljuje z njihovim pregledovanjem in ugotavljanjem, kako rezultate uporabiti naprej, bodisi preko spreminjanja obstoječih procesov ali strategij bodisi z nadaljevanjem uporabe teh podatkov v modelih strojnega učenja.

Njena strast do znanosti, tehnologije in ustvarjanja sega v otroštvo, ko je že v prvem razredu osnovne šole uspešno popravila svoj prvi računalnik. Želi spodbuditi, da bi več deklet izbralo inženirsko pot, saj lahko s svojim drugačnim pogledom na izzive dopolnijo poglede moških kolegov in tako skupaj poiščejo najboljšo rešitev.

Kot soustanoviteljica Kluba ADA se Simona posveča mentorstvu in organizaciji izobraževalnih dogodkov, delavnic ter predavanj na področju računalništva. Njen cilj je olajšati prehod mladih inženirk iz študijskega okolja v profesionalno kariero. Glavni namen iniciative je ustvariti skupnost, ki bodočim inženirkam nudi podporo in navdih ter jih spodbuja, da sledijo svojim sanjam.

Simona_Kek_2.jpg