Predstavitev nominirank

Ana Kavčič

Nobena ovira ni previsoka

Barbara Pogačar

V znanju je moč

Jerneja Sedlar

Niti en dan ni enak drugemu

Lara Topol

Prva glavna operaterka jedrskega reaktorja v NEK

Neža Guzelj

Žene me neskončna radovednost

Rosana Kolar

Inženirka v svetu letal

Špela Poklukar

Za drugačnost potrebujemo pogum

Tajda Bogovič

Inženirstvo je poslanstvo

Tajda Pirnat

Kjer je volja, je tudi pot

Viki Petrovič

Znanje in sposobnost ne poznata spola